Menu

Jakie certyfikaty są wystawiane w ramach systemu KZR INiG?

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów oraz biokomponentów to wewnętrzny system Instytutu Nafty i Gazu. Jest on nieustannie aktualizowany w taki sposób, aby był zgodny z aktualnymi wytycznymi i normami. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej.

Czym jest system KZR INiG?

KZR INiG jest polskim systeme certyfikacji. Jest on zatwierdzony przez Komisję Europejską zgodnie z wydanymi przez nią decyzjami:

 • nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.,
 • nr 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018r.,
 • nr 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

System ten jest zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnymi z dyrektywami wydawanymi na przestrzeni lat przez Parlament Europejski. Znajduje się on na liście uznanych przez Komisję Europejskich systemów certyfikacji, co świadczy o wysokim jego poziomie.

Uznanie polskiego systemu przez tak ważne instytucje ma ogromne znaczenie. Pozwala bowiem działać na obszarze całego świata, a także sprawia, że wystawione w jego ramach certyfikaty uznawane są przez inne systemy certyfikujące. Zasady jego działania oparte są na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady Europejskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. które dotyczą promowania stosowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Czego dotyczy system certyfikacji KZR INiG?

System ten dotyczy odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim biomasy, odpadów i pozostałości, surowców i produktów wykorzystywanych do produkcji biopaliw i biopłynów. Uczestnikami systemu są wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że certyfikat może otrzymać zarówno producent biomasy, jak i dostawca paliw.

Certyfikacji tym systemem podlegają przede wszystkim:

 • biomasa rolna i leśna,
 • odpady z produkcji rolnej, leśnej i spożywczej,
 • surowce i produkty do produkcji biopaliw,
 • odpady zawierające frakcję biomasową.

Otrzymanie takiego certyfikatu jest niezbędne do tego, aby firma mogła działać na rynku biopaliw. Jest potwierdzeniem świadomego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz troski o środowisko naturalne. Certyfikacji podlegać mogą różne firmy, które działają w tej branży i zajmują się:

 • indywidualną produkcją rolną i sprzedażą towarów,
 • skupem upraw i pozostałości rolnych, leśnych i innych odpadów,
 • tłoczeniem oleju i produkcją cukru,
 • produkcją wyrobów drewnianych,
 • produkcją biopaliw, takich jak etanol/ ETBE/FAME/ i innych.
 • produkcją biowęglowodorów i biopłynów,
 • produkcją paliw stałych z biomasy oraz paliw alternatywnych,
 • produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Dlaczego warto posiadać certyfikat wystawiony przez KZR INiG?

Posiadanie certyfikatu niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba przede wszystkim możliwość rozwoju globalnego i sprzedaży produktów na całym świecie. Certyfikaty te są bowiem uznawane na całym globie oraz tożsame z innymi znanymi i cenionymi systemami. Wiąże się to także z mniejszą liczbą formalności, jakie trzeba spełnić sprzedając produkty poza granicami kraju. Certyfikat ten zwiększa także wiarygodność oraz podnosi prestiż firmy.

Aby uzyskać taki certyfikat należy:

rolnictwo

 • podjąć decyzję o chęci dołączenia do systemu,
 • sprawdzić wymogi formalne, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo (można je znaleźć na oficjalnej stronie KZR INiG),
 • zarejestrować się w systemie, a także wybrać jednostkę certyfikującą, która przeprowadzi niezbędny do wydania certyfikatu audyt w firmie,
 • podpisać umowę w KZR INiG w przypadku przejścia oceny formalnej z pozytywnym wynikiem,
 • skontaktować się z wybraną jednostką certyfikującą w celu ustalenia dogodnego terminu audytu,
 • przejść pozytywnie zewnętrzny audyt, po którym wystawione zostaną niezbędne dokumenty świadczące o tym, że przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi (firma audytująca wystawi i zarejestruje certyfikat).

Po otrzymaniu certyfikatu zostanie on umieszczony w oficjalnym rejestrze firm, który prowadzony jest na stronie KZR INiG. Można w nim sprawdzić, które przedsiębiorstwa spełniają wszelkie normy i mogą pochwalić się produktami posiadającymi ten certyfikat.

Uczestnictwo w systemie certyfikującym KZR INiG daje wiele korzyści i pozwala znacząco rozszerzyć działalność przedsiębiorstwa także o rynki zagraniczne. Jego zdobycie wiąże się także z prestiżem i rozpoznawalnością.