Menu

Refinansowanie – co to takiego?

Często w ekonomii używany jest termin „refinansowanie”. Co oznacza? Jest to nic innego jak operacja pieniężna, której celem jest zastąpienie środków pierwotnie wydatkowanych, wykorzystując zewnętrzne fundusze pieniężne.

kasa

Zazwyczaj dotyczy to banków. Głównie banku centralnego, który prowadzi takowe operacje z bankami komercyjnymi.

Cel? Przede wszystkim chodzi o utrzymanie podaży pieniądza na odpowiednim poziomie. Pozwala to na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Chodzi o to, aby utrzymać płynność pieniądza i uniknąć zjawiska inflacji.

Grafika: Piotr Frydecki (Praca własna)