Menu

Podstawowe elementy polityki środowiskowej

Współczesny świat stale się rozwija. Powstają nowe technologie, zwiększa się ilość ludzi zamieszkujących Ziemię, rośnie zapotrzebowanie na różne surowce, a za tym także ich wydobycie, rozwija się przemysł, transport i wiele innych dziedzin gospodarki.  Wszystko to wpływa negatywnie na środowisko, ponieważ podczas większości procesów zachodzących np. w przemyśle, ale też w innych dziedzinach działalności i życia człowieka, produkowane są różne odpady, substancje i związki, które szkodzą środowisku. 

Na szczęście w ostatnich latach można zauważyć, że świat zaczyna dążyć w kierunku bardziej ekologicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Z tego względu tak ważną rolę odgrywa obecnie polityka środowiskowa, która wdrażana i prowadzona jest w różnych przedsiębiorstwach, po to, aby ograniczyć negatywny wpływ działalności na środowisko. 

Czym jest polityka środowiskowa?

Polityka środowiskowa to system działań, które związane są z wpływem działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Jest to zbiór różnych zasad i wytycznych, do jakich stosuje się dana firma, w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, jaki ma ona podczas swojej działalności. Prowadzenie skutecznej polityki środowiskowej jest obecnie obowiązkiem każdej firmy, a stało się to w wyniku uzyskania przez ekologię dominującego statusu w systemie wartości społecznych. Obecnie każda firma musi stosować się do pewnych wytycznych, które pozwalają ograniczyć negatywne skutki działalności firm na środowisko.

Dobra polityka środowiskowa powinna spełniać wszelkie wymagania systemu zarządzania środowiskowego i być zgodna z takimi normami jak ISO 14001, ale co ważniejsze powinna być przede wszystkim prawdziwa i za jej postanowieniami powinny stać rzeczywiste działania oraz poparcie ze strony wszystkich pracowników i kierowników w firmie. Tylko mocna, przemyślana i skuteczna polityka środowiskowa, może zagwarantować osiągnięcie wyznaczonych celów i spełnienie wymagań środowiskowych. 

Kto i kiedy tworzy politykę środowiskową?

Polityka środowiskowa tworzona jest przez różne przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy ich działalność może w jakimś stopniu wpływać negatywnie na środowisko i w związku z tym w firmie wprowadzany jest system zarządzania środowiskowego lub też ekostandard np. ISO 14001

Obecnie w wielu branżach, w których wpływ działalności na środowisko jest znaczący, przemyślana i skuteczna polityka środowiskowa jest niezbędna, aby zachować odpowiedni balans między procesami zachodzącymi w firmie, a ich wpływem na środowisko. Aby stworzyć taką politykę, niezbędna jest odpowiednia wiedza i umiejętności, które można uzyskać, np. decydując się na szkolenie 14001:2015, które zwiększa kwalifikacje w tym zakresie. 

Jakie elementy powinna zawierać polityka środowiskowa?

Polityka środowiskowa to system, który powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany tak, aby mógł być skutecznie zrealizowany i aby gwarantował spełnienie wszelkich wymagań. Tylko dobra i skuteczna polityka środowiskowa może to zapewnić, dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakie zawiera ona elementy. 

Po pierwsze konieczne jest zidentyfikowanie tych obszarów działalności firmy, które mogą mieć wpływ na środowisko. To pozwoli dokładnie przeanalizować te działania i na tej podstawie zaplanować odpowiednie kroki. Firma powinna w swojej polityce środowiskowej zawrzeć także zobowiązania, do jakich zamierza się stosować

Kolejnym ważnym elementem są także cele środowiskowe, jakie wyznacza siebie firma. Może to być np. ograniczenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, kształtowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie itd. 

Bardzo ważne jest także posiadanie jasno określonych wytycznych i działań, jakie będą służyć osiągnięciu założonych przez firmę celów. Tak skonstruowana i przestrzegana przez firmę polityka środowiskowa z pewnością będzie bardzo skuteczna i zagwarantuje osiągnięcie zaplanowanych celów.

Dlaczego warto zadbać o politykę środowiskową?

Dbanie o odpowiednią politykę środowiskową to obowiązek każdego, kto swoją działalnością w jakimś stopniu wpływa negatywnie na środowisko. System zarządzania środowiskowego pozwala oszacować wpływ procesów zachodzących w firmie na środowisko i tym samym znaleźć pewnego rodzaju balans między tymi działaniami, a ich negatywnym skutkiem.

 Dzięki temu można w prosty sposób ograniczyć lub nawet całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, zredukować ilość zanieczyszczeń generowanych podczas działalności firmy, czy też w lepszy sposób gospodarować odpadami. Głównym celem polityki środowiskowej jest ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska i zademonstrowanie tych działań opinii publicznej.