Menu

Kiedy sprzedaż udziałów w spółce okaże się najlepszym rozwiązaniem?

Na ogół składy różnych spółek mają to do siebie, że co pewien czas ulegają większym lub mniejszym zmianom. Dochodzi wówczas m.in. do sprzedaży udziałów. Warto jednak pamiętać o tym, że sprzedaż udziałów w spółce to krok, który powinien zostać dobrze zaplanowany. Na czym polega sprzedaż udziałów w spółce?

Na czym polega sprzedaż udziałów?

Pierwszą ważną informacją jest to, że sprzedać można wyłącznie te udziały, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że nie jest możliwa sprzedaż m.in. w sytuacji, gdy nie doszło jeszcze do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

Aby sprzedaż udziałów odbyła się bez przeszkód, musisz przedtem dobrze wczytać się w treść umowy spółki. Chodzi o to, czy w treści nie ma zapisów związanych z ograniczeniem lub nawet uniemożliwieniem sprzedaży udziałów. Zapisy takie są wprowadzane w celu zabezpieczenia spółki przed niekontrolowanymi zmianami wśród udziałowców lub nawet przejęcia części udziałów przez konkurencję. 

Pamiętaj przy tym, że nie tylko odpowiednie zapisy w umowie mogą ograniczyć (np. poprzez konieczność uzyskania pisemnej zgody od zarządu spółki) lub całkowicie uniemożliwić Ci sprzedaż udziałów. Możliwość taka kryje się również m.in. w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

kiedy warto sprzedać udziały w spółce

Kiedy podejmujemy się sprzedaży udziałów w spółce?

Posiadanie udziałów w spółce uprawnia ich właściciela do takich przywilejów jak prawo głosu czy też prawo do wypłaty dywidendy. Warto jednak pamiętać też o tym, że posiadanie udziału w spółce niesie za sobą również pewne obowiązki, m.in. takie jak obowiązek wniesienia stosownych dopłat i innych zobowiązań, m.in. finansowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Zdarza się niestety, że pomimo wniesionego wkładu finansowego prawo głosu lub inne prawa są w przypadku danej osoby zwyczajnie pomijane, dlatego też m.in. w takim przypadku warto rozważyć sprzedaż udziałów. 

Zdarza się również, że w drodze kapitalizacji rezerw tworzone są nowe udziały, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego. Sprzedaż udziałów powstałych na tych zasadach odbywa się w ten sam sposób, co w przypadku pozostałych udziałów, niemniej do momentu zarejestrowania ich przez sąd nie jest możliwa ich sprzedaż. Można jednak zadeklarować chęć ich sprzedaży. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy consultingowej podczas sprzedaży udziałów w spółce?

Skorzystanie z pomocy firmy consultingowej, jak np. DCF, umożliwia uzyskanie fachowej pomocy na wszystkich etapach sprzedaży udziałów w spółce, począwszy od wstępnych audytów, aż po zabezpieczenie całości transakcji i wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności potransakcyjnych. Pomaga w podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie wartości spółki, bierze aktywny udział w negocjacjach, a także pozyskuje potencjalnych inwestorów. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w świecie ekonomii i biznesu, a do tego stawia na ciągłe uzupełnianie posiadanych kompetencji. W prosty sposób wyjaśnia najbardziej zawiłe aspekty, co pomaga w sprawniejszym zakończeniu procesów sprzedażowych.