Menu

Ewidencja czasu pracy kierowców – najczęściej popełniane błędy

Ewidencja czasu pracy kierowców stanowi kluczowy element w działalności każdej firmy transportowej. Wprowadzenie odpowiednich procedur i dbałość o szczegóły jest niezbędne, aby uniknąć błędów i konsekwencji prawnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniom związanym z ewidencją i szkoleniami w tym zakresie.

Czas pracy kierowców – co to takiego?

Czas pracy kierowców to okres, w którym kierowca wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Nie obejmuje on jedynie czasu spędzonego za kierownicą, ale także inne działania związane z pracą, takie jak załadunek, rozładunek czy czynności administracyjne.

Składniki czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców nie jest jedynie sumą godzin spędzonych za kierownicą. W rzeczywistości jest on znacznie bardziej złożony, obejmując różne elementy działalności kierowcy podczas jego zmiany:

 • Czas jazdy: Obejmuje bezpośredni czas prowadzenia pojazdu. Jest to najbardziej oczywisty składnik, który jest śledzony przez tachografy w celu zapewnienia, że kierowcy nie przekraczają dozwolonego czasu jazdy w ciągu dnia.
 • Czas pracy poza kierowaniem pojazdem: W tym czasie wchodzą czynności takie jak załadunek, rozładunek, przygotowywanie pojazdu do jazdy, kontrola techniczna czy pisanie raportów. Są to obowiązki, które często są niedoceniane, ale które znacząco wpływają na długość dni pracy kierowcy.
 • Czas przerw i odpoczynków: To obowiązkowe przerwy, które kierowca musi przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Obejmuje to zarówno krótkie przerwy podczas dnia pracy, jak i dłuższe odpoczynki między zmianami.

Jak oblicza się czas pracy kierowców?

Obliczanie czasu pracy kierowców oparte jest na przepisach prawa oraz danych z tachografów. Ważne jest, aby uwzględnić wszystkie elementy składające się na czas pracy, by nie naruszyć przepisów.

Ewidencja czasu pracy kierowców – czemu służy?

Ewidencja czasu pracy pozwala na monitorowanie i kontrolę pracy kierowców. Dzięki niej pracodawca może sprawdzić, czy przestrzegane są przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców.

Co powinna zawierać prawidłowa ewidencja?

Aby ewidencja była skuteczna i zgodna z przepisami, musi zawierać określone informacje. Oto kluczowe elementy, które powinny być uwzględnione w każdej ewidencji czasu pracy kierowców:

 • Dane personalne kierowcy: Imię, nazwisko, numer identyfikacyjny czy inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację kierowcy.
 • Datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy: Dokładne czasy są kluczowe dla określenia ilości przepracowanych godzin oraz dla monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących odpoczynku.
 • Sumę czasu pracy w danym dniu: Wliczając w to czas jazdy, czas pracy poza kierowaniem oraz czas przerw.
 • Informacje o wszelkich naruszeniach przepisów: Na przykład przekroczenie dozwolonego czasu jazdy czy nieprzestrzeganie obowiązkowych przerw.
 • Dane z tachografu: Informacje te są niezbędne do potwierdzenia zgodności ewidencji z rzeczywistym czasem pracy.
 • Uwagi kierowcy: Możliwość dla kierowcy do dodania uwag czy szczególnych okoliczności, które wpłynęły na jego czas pracy w danym dniu.

Zachowanie tych kluczowych elementów w ewidencji czasu pracy kierowców zapewnia zgodność z przepisami oraz skuteczne zarządzanie czasem pracy w firmie transportowej.

Jak prowadzić ewidencję?

Kluczowe jest regularne aktualizowanie ewidencji oraz korzystanie z niezawodnych narzędzi, takich jak tachografy. Warto również szkolić kierowców w zakresie prawidłowego korzystania z tachografu.

Przechowywanie ewidencji

Ewidencję czasu pracy kierowców należy przechowywać przez określony czas zgodnie z przepisami prawa. W zależności od kraju, okres ten może się różnić.

Najczęstsze błędy w ewidencji

Do typowych błędów zaliczamy:

 • Nieaktualizowanie danych na bieżąco
 • Brak uwzględnienia wszystkich elementów czasu pracy
 • Błędy w obliczeniach
 • Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu przechowywania dokumentacji

Jak uniknąć błędów?

Jednym z kluczowych sposobów na uniknięcie błędów jest szkolenie czas pracy kierowców. W trakcie szkolenia kierowcy uczą się, jak prawidłowo rozliczać swój czas pracy, korzystać z tachografu oraz jakie są konsekwencje naruszenia przepisów.

kierowca

Dlaczego warto szkolić kierowców?

Szkolenie pozwala na podniesienie kwalifikacji kierowców, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz uniknięcie kosztownych błędów i sankcji prawnych. Ponadto, dobrze przeszkolony kierowca jest bardziej świadomy swoich obowiązków i odpowiedzialności.

Prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowców jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania firmy transportowej. Warto inwestować w szkolenia i narzędzia, które pomogą uniknąć błędów i zwiększyć efektywność pracy.