Menu

Dystrybucja BHP – oszczędność dla firm

Dystrybutor BHP to w przemyśle jeden z najważniejszych elementów, bez którego bezpieczeństwo i higiena pracy byłyby narażone na poważne naruszenia. Dystrybutor zajmuje się z definicji fizycznym przepływem towarów pomiędzy producentem a konsumentem.

Do jego głównych zadań należą planowanie, magazynowanie, gospodarowanie zasobami oraz transport. Z marketingowego punktu widzenia, dystrybucja musi odbywać się w odpowiednim dla klienta miejscu i czasie oraz najkorzystniejszej dla niego formie. Jak wygląda ten proces w kontekście artykułów BHP?

Jakie zadania spoczywają na dystrybutorze BHP i kto korzysta z jego usług?

 

Podstawowe zadania dystrybutora BHP

Podstawową rolą dystrybutora BHP jest dostarczanie do swoich klientów koniecznych środków ochrony indywidualnej. Jego oferta, kierowana zarówno do klientów instytucjonalnych i przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych powinna zawierać najwyższej jakości towary renomowanych producentów.

Dystrybutor artykułów BHP musi zagwarantować klientowi, że oferowane przez niego środki ochrony osobistej są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi i spełniają wszystkie wymagania techniczne dotyczące BHP. Ze względu na swoją rolę w łańcuchu marketingowym, dystrybutor BHP musi mieć nieustanny kontakt zarówno z klientami, jak i producentami oraz kontrolować swoje zasoby w taki sposób, by klient miał nieustanny dostęp do koniecznych artykułów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dystrybutor BHP zajmuje się również transportem materiałów z magazynu do klienta. Do jego zadań należy więc upewnienie się, iż transport ten następuje w odpowiednich warunkach i że przewożone produkty nie są w żaden sposób narażone na uszkodzenia. Kwestia ta jest istotna w przypadku każdej dystrybucji, jednak w kontekście BHP jest ona poddawana niezwykle ścisłym kontrolom – artykuły BHP nie mogą nosić żadnych znaków uszkodzenia przed ich właściwym użytkowaniem. W przeciwnym wypadku tracą one swoją ważność, a dystrybutor ponosi koszty wymiany artykułów na nowe.

 

Oferta dystrybutorów BHP

Oferta dystrybutorów BHP jest zwykle kompleksowa – zawiera ona wszystkie artykuły stanowiące ochronę osobistą w miejscu pracy. W jej skład wchodzić będą więc nie tylko rękawice, ale również odzież, obuwie ochrona głowy, słuchu, dróg oddechowych, twarzy oraz zabezpieczenia przed upadkami. Dystrybutor BHP powinien posiadać w swojej ofercie również towary takie jak apteczki, gaśnice, sprzęt przeciwpożarowy czy znaki BHP i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. BHP jest bardzo szeroką dziedziną, a wymagania klientów są w głównej mierze uzależnione od niebezpieczeństw, jakie występują w ich miejscu pracy.

Dystrybutor BHP, podejmując się współpracy z danym przedsiębiorstwem bądź klientem indywidualnym musi być w stanie zapewnić mu dostęp do wymaganych w miejscu pracy środków bezpieczeństwa osobistego. W przypadku BHP nie istnieją półśrodki – wszystkie artykuły w ofercie dystrybutora muszą spełniać odpowiednie normy europejskie i być dostosowane do różnorodnych warunków pracy, z jakimi mogą mieć do czynienia jego klienci.

 

Zadania dodatkowe

Dystrybutor artykułów BHP może zajmować się również szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Będąc specjalistą w tej kwestii, ma on uprawnienia do przeprowadzania kompleksowych szkoleń wstępnych dla nowych pracowników oraz szkoleń okresowych w formie instruktażu dla pozostałych osób. W jego ofercie znajdują się towary, których użycie wymaga instrukcji i wiedzy – dystrybutor powinien zapewnić klientowi dostęp do instrukcji i w miarę możliwości udostępnić swoją wiedzę w zakresie użytkowania środków bezpieczeństwa i higieny pracy.