Menu

Czy wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie w szansach na pozyskanie dofinansowania?

Zdecydowana większość firm działających na polskim rynku należy do sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się każde z nich oraz jakie mają szanse na pozyskanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Czym są małe i średnie przedsiębiorstwa?

Oprócz małych i średnich przedsiębiorstw kluczową rolę odgrywają także mikro firmy. Za takie uznaje się te, które zatrudniają do 1 do 9 pracowników. Z kolei obrót i (lub) całkowity nie może być wyższy niż 2 000 000 euro.

Małe firmy zatrudniają od 10 do 15 pracowników. Bilans roczny i (lub) obrót nie może przekroczyć 10 000 000 euro. W przypadku średnich przedsiębiorstw zatrudnienie jest na poziomie od 50 do 250 pracowników. Obroty nie przekraczają 50 000 000 euro, a bilans roczny 43 000 000 euro.

Zależność między wielkością przedsiębiorstwa a dostępem do dofinansowania

Wielkość przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w perspektywie przyznawania dofinansowania dla firm z funduszy Unii Europejskiej. Wiele dotacji jest przeznaczonych wyłącznie dla firm z segmentu MŚP. To właśnie dlatego tak ważne jest ustalenie statusu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy zajmującego się pozyskiwaniem środków unijnych.

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy z sektora MŚP?

Rozwój mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw ma kluczowy wpływ na całą gospodarkę. Tworzą one nowe miejsca pracy oraz w realny sposób napędzają ekonomię państwa. Z tego względu przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP mogą liczyć na wsparcie. Jednym z nich jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przewidziany na lata 2021-2027. Środki w jego ramach mogą być przeznaczone przede wszystkim na współpracę z ośrodkami naukowymi oraz na działania przekładające się na innowacyjność gospodarki. Jedną z inicjatyw przeznaczoną dla sektora MŚP jest JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Ma on ułatwiać zdobycie finansowania firmom mającym trudności ze znalezieniem poręczyciela.

Sam program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki przewiduje m.in. wsparcie dla przedsiębiorców (ścieżka SMART) oraz działań mających na celu stworzenie środowiska przyjaznego inicjatywom.

Dla sektora MŚP przeznaczone są także krajowe i lokalne programy.

Dofinansowanie dla firm

Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa mają większe szanse na uzyskanie środków z Unii Europejskiej?

Wsparcie dla sektora MŚP jest związane z polityką Unii Europejskiej, która zakłada wyrównywanie szans między firmami z różnych regionów. Istotne jest wspieranie rozwoju społecznego oraz ekonomicznego. Dotacje najczęściej są przeznaczone dla konkretnych regionów oraz sektorów gospodarki obejmujących właśnie małe i średnie firmy. Priorytetem Unii Europejskiej jest także zwiększanie konkurencyjności poszczególnych gospodarek krajowych. Wszelkie działania mają:

  •       zwiększać zatrudnienie,
  •       poprawiać elastyczność gospodarki,
  •   wspierać rozwój innowacyjności.

Ze względu na to, że w Polsce jej podstawę tworzą małe i średnie firmy, to właśnie na nie położony jest największy nacisk.

Sektor MŚP bardzo często jest także źródłem cennych pomysłów wprowadzających na rynek innowacyjne rozwiązania technologiczne. Takie firmy próbują zdobyć przewagę nad konkurencją oraz zdobyć rozpoznawalność na rynku i wyróżnić się wśród przedsiębiorstw działających w konkretnej branży. Wsparcie finansowe oferowane przez Unię Europejską ma kluczowe znaczenie dla tego rodzaju działań.

Wyzwania dla dużych firm w porównaniu z przedsiębiorstwami z sektora MŚP

Duże firmy to takie, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników. Zalicza się do nich także podmioty, w których pracuje mniej osób, jednak suma bilansowa przekracza równowartość 43 000 000 euro. Ograniczona dostępność do funduszy unijnych to nie jedyne wyzwanie, z którym muszą się one liczyć. Innym jest złożona struktura organizacyjna, która może prowadzić do chaosu. Przekłada się to na utrudniony przepływ informacji.

Duże firmy muszą także liczyć się z problemami z komunikacją, wyższymi kosztami operacyjnymi oraz trudnościami w zarządzaniu. Większe firmy mogą jednak liczyć na zdecydowanie wyższe zyski, które mogą przeznaczyć na dalszy rozwój oraz wdrażanie innowacji. W przypadku MŚP środki te są najczęściej pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej.