Menu

Minister Finansów

Dużo słyszy się o nieocenionej roli Ministra Finansów w Polsce. Jednak tak naprawdę niewiele osób wie, co należy do jego głównych obowiązków. Warto być świadom jakim zadaniom musi sprostać na co dzień.

Przede wszystkim jego kluczowym zadaniem jest opracowywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Dodatkowo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. Sprawuje opiekę nad dochodami i wydatkami w budżecie państwa.

Co więcej, wykonuje zadania dotyczące rynku finansowego. Kontroluje działanie banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy finansowych. Trzyma pieczę nad obrotami papierami wartościowymi oraz inicjuje poliykę rządu w tej kwestii.

Obecnie w Polsce funkcję Ministra Finansów sprawuje Mateusz Szczurek.

szczurek

Grafika: Katarzyna Czerwińska