Menu

Problem z eksportem w Polsce

Eksport to jedna z form handlu zagranicznego. Jaki sens ma handel zagraniczny? Przede wszystkim pozwala na uzupełnienie brakujących dóbr oraz wykorzystanie różnic kosztów produkcji określonych towarów. Dotyczy to produkcji zarówno w kraju jak i zagranicą.

diagram

Z ostatnich danych wynika, iż w Polsce do pewnego czasu pojawiają się problemy z eksportem. Z czego to wynika? Ma na to wpływ wiele czynników, do których bez wątpienia możemy zaliczyć:

  • Niekorzystne warunki pogodowe,
  • Cła,
  • Konflikty pomiędzy państwami,
  • i inne.

Jak zatem radzić sobie z zaistniałą sytuacją? Niestety my jako obywatele możemy tylko obserwować postępujące zmiany. Większość zależy od osób zarządzających. Po prostu musimy, wybierać mądrze.

Grafika: [[File:Eksport i import w Polsce na rok 1999.PNG|Eksport i import w Polsce na rok 1999]]