Menu

Monitoring wizyjny w dobie cyfryzacji – poznaj nowe funkcje i możliwości

Monitoring wizyjny to system pozwalający na rejestrację obrazu z kamer zamontowanych w różnych miejscach na danym obszarze lub obiekcie chronionym. Może być on stosowany w różnych celach, takich jak zabezpieczenie mienia, monitorowanie produkcji w zakładzie, czy też kontrola ruchu w miejscach publicznych. Monitoring wizyjny jest często wykorzystywany w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak detekcja ruchu i analiza obrazu, w celu ulepszenia jego skuteczności i funkcjonalności. Obrazy i nagrania z kamer video są przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie, a następnie przechowywane na serwerach lub w chmurze, gdzie są dostępne dla osób upoważnionych do ich wyświetlania i analizy. Dzięki temu nagrania te mogą być traktowane jak dowód w różnego rodzaju sprawach. 

Jak działa monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny działa poprzez rejestrację obrazów i nagrań z kamer video. System składa się z kilku elementów, takich jak:

  • Kamera: Urządzenie to jest sercem systemu monitoringowego i odpowiada za rejestrację obrazu. Istnieją różne rodzaje kamer, w tym kamery analogowe, cyfrowe i IP, które różnią się jakością i funkcjonalnością.
  • Rejestrator: Rejestrator jest urządzeniem, które przechowuje nagrania z kamer. Może to być rejestrator cyfrowy lub chmura, które przechowują nagrania w postaci plików cyfrowych. 
  • Oprogramowanie: Oprogramowanie służy do przetwarzania obrazów i nagrań oraz do ich wyświetlania i analizy. Oprogramowanie może również umożliwiać wykrywanie ruchu i alarmowanie w przypadku niepokojących sytuacji.
  • Urządzenia przetwarzania i przechowywania danych: Te urządzenia służą do przetwarzania i przechowywania danych z rejestratora. Mogą to być serwery lub chmura, które umożliwiają dostęp do danych z dowolnego miejsca i czasu.

W skrócie monitoring wizyjny działa w ten sposób, że kamera rejestruje obraz, a następnie jest on przetwarzany i zapisywany na specjalnym dysku lub w chmurze. Dostęp do danych jest możliwy za pośrednictwem oprogramowania i urządzenia, takiego jak komputer, tablet czy smartfon, które posiada odpowiednie uprawienie pozwalające danemu użytkownikowi na dostęp do chronionych danych. Ponadto monitoring pozwala także na kontrolowanie tego, co dzieje się na terenie chronionym w czasie rzeczywistym. Tego typu usługi świadczą bardzo często profesjonalne firmy ochroniarskie. 

Zastosowanie monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, w tym:

  • Bezpieczeństwo publiczne: Monitoring wizyjny jest często stosowany w budynkach użyteczności publicznej, takich jak dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe i inne, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed przestępstwami i różnego rodzaju innymi zagrożeniami.
  • Ochrona mienia: Monitoring wizyjny jest często stosowany w magazynach, parkingach, sklepach i innych tego typu miejscach, a nawet w budynkach mieszkalnych, aby zabezpieczyć mienie przed kradzieżą i innymi zdarzeniami.
  • Kontrola jakości: Monitoring wizyjny jest stosowany w przemyśle, aby kontrolować jakość produkcji i zapobiegać błędom.
  • Bezpieczeństwo na drogach: Monitoring wizyjny jest stosowany na autostradach i drogach, aby wykrywać i śledzić niebezpieczne sytuacje i wypadki, co umożliwia właściwą i szybką reakcję na zaistniałe zagrożenia.
  • Monitoring środowiska: Monitoring wizyjny jest stosowany w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i innych miejscach, aby monitorować i chronić środowisko.
  • Kontrola dostępu: Monitoring wizyjny jest stosowany w budynkach i obiektach, aby umożliwić tylko autoryzowanym osobom dostęp do pomieszczeń.

kamera

Monitoring wizyjny jest narzędziem, które może być skutecznie wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli, ale ważne jest, aby był on stosowany zgodnie z prawem i etyką, aby uniknąć naruszenia prywatności i innych niepożądanych skutków.

Nowoczesne rozwiązania w monitoringu wizyjnym

Monitoring wizyjny, mimo że jest użytkowany już od dość dawna, to w ostatnich latach zyskał sporo nowych możliwości, a to dzięki nowoczesnym technologiom, które udoskonalają to rozwiązanie. Aktualnie kamery monitoringu mogą być zdalnie sterowane, co znacząco zwiększa ich możliwości. Ponadto wyposażenie monitoringu w czujniki ruchu, połączone z trybem nocnym w kamerach pozwalają wykryć i zobaczyć to, co dla ludzkiego oka przy słabych warunkach oświetleniowych byłoby niewidoczne. Połączenie monitoringu z chmurą umożliwia także sprawdzanie obrazu z kamer w dowolnym miejscu na całym świecie, wymagane jest w tym przypadku jedynie posiadanie odpowiedniego urządzenie, uprawnień oraz dostępu do Internetu.