Menu

Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Norma ISO 9001 to najbardziej znany i powszechnie stosowany standard poprawy jakości, który stanowi podstawę do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Jest aplikowana przez organizacje dążące do ciągłego doskonalenia, które chcą pozyskać lojalność klientów, równocześnie zwiększając wydajność i obniżając koszty operacyjne. 

Dlaczego firmy decydują się na wdrożenie ISO 9001? 

Norma ISO 9001 ma zastosowania w organizacjach chcących wykazać się zdolnością dostarczania usług oraz wyrobów spełniających zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania konsumentów. Firmy decydują się na wdrożenie normy w celu poprawy wydajności i przyspieszenia rozwoju. Stosując zasady zarządzania jakością, przedsiębiorstwa wpływają na przebieg i efektywność procesów wewnętrznych, dzięki czemu mogą zwiększyć kontrolę kosztów i skuteczniej redukować straty. Wdrożenie normy ISO 9001 zwiększa ponadto szanse firmy w procedurach przetargowych, pozwala wyjść naprzeciw potrzebom klientów i daje możliwość zaprezentowania produktów i usług na najwyższym poziomie. 

Czy można samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Wdrożenie ISO 9001 w firmie powinno przebiegać w następujących krokach: 

Przegląd organizacji 

Pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia systemu zarządzania jakością jest określenie stopnia zgodności działań firmy z wymaganiami normy ISO 9001 i wskazanie braków, jakie muszą zostać uzupełnione na dalszych etapach. 

Opracowanie dokumentacji systemu

Kolejnym krokiem jest opracowanie procedur, instrukcji oraz formularzy wymaganych przez normę i niezbędnych podczas certyfikacji ISO 9001. 

Szkolenie pracowników 

Do wdrożenia normy ISO 9001 konieczne jest zapoznanie kadry pracowniczej z systemem zarządzania jakością i wskazanie koniecznych do wykonania zadań. 

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 

W celu sprawdzenia, czy system działający w firmie spełnia wymagania normy ISO 9001, niezbędne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego. 

Korekta systemu

Ostatnim krokiem przygotowującym do wdrożenia normy ISO 9001 w firmie jest poprawienie błędów wykrytych przez audyt wewnętrzny i dokładna analiza działania systemu. 

Po dokonaniu korekty systemu firma może ubiegać się o przyznanie stosownego certyfikatu. Wdrożenie normy ISO 9001 można zlecić zewnętrznemu podwykonawcy, można jednak zrobić to także samodzielnie. W tym celu konieczne jest zakupienie normy oraz właściwe przeszkolenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie systemu. 

Szkolenia ISO 9001 

Szkolenia dla pracowników działów jakości i pracowników działów produkcyjnych wytypowanych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych umożliwiają firmie samodzielne wdrożenie normy ISO 9001. Dzięki skierowaniu pracowników na odpowiednie szkolenie firma zdobywa dodatkowe narzędzie zarządcze do oceny jakości swojego funkcjonowania. Jest w stanie wcześniej wykrywać zagrożenia oraz potencjalne sytuacje kryzysowe mogące utrudnić osiąganie postawionych celów. Wyszkoleni pracownicy pozwalają ponadto określić dodatkowe możliwości i szanse rozwoju oraz usprawnienia funkcjonowania firmy. Bureau Veritas oferuje następujące szkolenia z zakresu normy ISO 9001:

Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA)

Oferowane szkolenie stanowi pierwszy krok do uzyskania rejestracji w CQI/IRCA w funkcji audytora systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zostało zaprojektowane według specyfikacji wydanej przez IRCA i jest przeprowadzane zgodnie z wynikającymi z niej wytycznymi. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a także specjalistyczną terminologią używaną podczas audytów. Nabywają również umiejętności niezbędnych do efektywnego planowania, przeprowadzania oraz raportowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Uczestnicy oceniani są na podstawie zaangażowania zarówno w fazie teoretycznej, jak i praktycznej szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat IRCA, stanowiący zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, i mogą wykonywać zadania audytora wewnętrznego ISO 9001. 

Audytor Wiodący ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA)

Szkolenie na audytora wiodącego ISO 9001 jest niezbędne do uzyskania rejestracji w IRCA w roli certyfikowanego audytora wiodącego systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zostało zaprojektowane według wydanej przez IRCA specyfikacji i jest prowadzone zgodnie z jej wymaganiami. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności efektywnego planowania audytów dla wieloosobowego zespołu audytorów. Uczą się także kierowania zespołem audytowym podczas przeprowadzania i raportowania audytów drugiej i trzeciej strony. Na końcową ocenę uczestników składa się ocena ciągła obejmująca zaangażowanie w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, a także ocena z czteroczęściowego egzaminu pisemnego obejmującego zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu. Uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym oznacza otrzymanie certyfikatu IRCA opatrzonego numerem, pod którym szkolenie jest zarejestrowane w IRCA.