Menu

Ryzyko walutowe, czyli czy warto brać kredyt w obcej walucie?

Przed 2000 r. i jeszcze kilka lat później popularne były kredyty walutowe, a w szczególności kredyty hipoteczne na mieszkanie. Niższe oprocentowanie i atrakcyjne raty sprawiły, że wiele osób zdecydowało się na kredyt w innej walucie. Wzrost kursów walut takich jak frank szwajcarski sprawiły jednak, że banki zaostrzyły kryteria możliwe do przyznania takich kredytów. Wzrosła też świadomość społeczeństwa o ryzyku walutowym.

Czym jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy to zobowiązanie udzielane w innej walucie niż waluta obowiązująca w danym kraju. Kredyty walutowe określa się często mianem kredytów dywizyjnych, a ich definicję wskazuje art. 69 Prawa bankowego (ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Dz. U. 2019.0.2357). Kredytem walutowym jest umowa kredytowa, w której bank zobowiązuje się dać kredytobiorcy określoną na ustalony cel sumę pieniędzy, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pieniędzy zgodnie z warunkami umowy.

Kredyt w obcej walucie jeszcze kilka lat temu mógł zaciągnąć każdy, kto wykazał w banku odpowiednią zdolność kredytową. Obecnie sytuacja się jednak zmieniła i aby móc zaciągnąć zobowiązanie, konieczne jest uzyskiwanie dochodów w określonej walucie. 

Ryzyko walutowe – co oznacza?

Ryzykiem walutowym określa się inaczej ryzyko kursowe, czyli ryzyko związane z możliwością wahań kursu walut. Z jednej strony wahania kursu waluty względem innej waluty mogą wahać się w kierunku polepszenia kursu, ale jednocześnie nieść ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że ryzyko walutowe to możliwość poniesienia dużych strat finansowych. Przewidzenie, w jakim kierunku będą zmierzać kursy walut, jest niemal niemożliwe. Inwestycje lub zaciąganie kredytu/zobowiązania w innej walucie niż waluta, w której zarabia się pieniądze, zawsze jest obarczone ryzykiem walutowym. 

zaciąganie kredytu chf

Dlaczego decydujemy się na kredyt w obcej walucie?

Kredyty walutowe to zobowiązania udzielane w innej walucie niż obowiązująca obecnie w danym kraju. Ich cechą charakterystyczną jest to, że zazwyczaj kredyty te są niżej oprocentowane niż kredyty w złotówkach. Decyzja o kredycie w obcej walucie wydaje się prosta, biorąc pod uwagę oszczędności, jakie mogą wynikać z niskiej stopy procentowej. W Polsce najczęstsze kredyty walutowe to kredyt w euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich lub we frankach szwajcarskich. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania zależy od indywidualnej sytuacji, ponieważ niezwykle ważne jest bezpieczne zaciągnięcie niskooprocentowanego kredytu walutowego.

Zalety kredytu w obcej walucie:

  • niższe oprocentowanie kredytu w porównaniu do kredytu w złotówkach,
  • mniejsza rata spłaty w złotówkach,
  • mniejsze zadłużenie,
  • możliwość zyskania na przewalutowaniu,
  • brak ryzyka walutowego, ale tylko dla osób posiadających zarobki w walucie kredytu.

Wady kredytu w obcej walucie:

  • mniejszy wybór ofert,
  • większy wkład własny,
  • więcej formalności związanych np. z koniecznością tłumaczenia dokumentów w banku,
  • trzeba mieć wysoką zdolność kredytową,
  • zjawisku spreadu, czyli ukryty koszt kredytu walutowego.

Frankowicze jako przykład ryzyka walutowego

Ryzyko walutowe Frankowiczów to temat, który stanowi doskonałą ilustrację ryzyka, jakim jest zobowiązanie finansowe w innej walucie. Kilka lat temu, kiedy kredyt we frankach szwajcarskich wydawał się doskonałą okazją, ryzyko związane ze wzrostem salda zadłużenia kredytu lub bieżących rat, nie wydawało się dużym zagrożeniem. Czarny Czwartek pokazał jednak, że ryzyko walutowe jest ogromne, a umocnienie się waluty i wzrost kursu może sprawić, że kwoty rat będą o wiele wyższe, znacznie przewyższając nawet wysokość otrzymanego kredytu

Dlaczego nie warto brać kredytu w obcej walucie?

Jeszcze kilka lat temu podczas zaciągania zobowiązania i zawierania umowy kredytu, osobom zaciągającym kredyt przedstawiono jedynie oświadczenie o ponoszeniu ryzyka walutowego. Oświadczenie miało jednak tylko charakter formalny i nie przedstawiało faktów, jakie mogą się wiązać ze wzrostem wysokości zadłużenia. Kredytobiorcy nie mieli pełnej świadomości zawarcia umowy kredytowej i wpływu kursu walut na wysokość rat. Obecnie nadal nie ma przepisów prawnych, które regulują sytuację m.in. Frankowiczów.


Szukasz wsparcia dla Frankowiczów? Odpowiednia kancelaria adwokacka pomoże Ci wygrać z bankiem. Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej i odzyskaj pieniądze.