Menu

Poprawa na rynku pracy?

Od wielu lat obserwujemy coraz gorsze warunki na rynku pracy. Gro Polaków wyjeżdża za granicę, aby tam uzyskać zatrudnienie i należyte wynagrodzenie.

W marcu b.r. GUS podał średnią krajową w wysokości ok. 4 tys zł. Jest to pozytywna wiadomość, gdyż oznacza, iż nastąpiła poprawa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynika to przede wszystkim z inflacji, która jest obecnie na niskim poziomie.

Co ciekawie, w następnych miesiącach w firmach, w których planowane są podwyżki zarobki mogą zwiększyć się 0 ok. 3%. Jest to dogodna sytuacja, zważywszy na fakt, iż zmian takich nie obserwowano od roku 2008.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Może w końcu rynek pracy zmieni się na lepsze? Obecnie wszystko idzie w dobrym kierunku.  Najprężniej rozwijają się trzy branże: informatyczna, logistyczna i transport.

Etykiety finansowe:, , ,