Menu

W jakim celu można wykorzystać bazę danych?

Aby telemarketerzy pracujący w call center mogli efektywnie kontaktować się z konkretnymi i przede wszystkim zainteresowanymi klientami konieczne jest posiadanie odpowiedniej bazy danych. Zawiera ona podstawowe informacje na temat potencjalnych klientów, przez co znacznie łatwiej można trafić z ofertą prosto w target. Przedsiębiorstwo dysponujące danymi o konkretnych jednostkach czy przedsiębiorstwach mają zdecydowaną przewagę nad swoimi konkurentami. Kto może skorzystać z gotowej bazy danych i w jakim celu może nam posłużyć?

Jakie informacje zawierają bazy danych?

Wiele działających firm jest producentem i dostawcą baz danych, z których w przypadku gdy klientami są przedsiębiorstwa możemy uzyskać takie informacje jak m.in. forma prowadzonej działalności, miejsce jej prowadzenia, data założenia, liczba pracowników, wysokość kapitału zakładowego, pochodzenie kapitału, a także dane odnośnie zarządu i sytuacji finansowej.

Oferowane są zarówno bazy danych firm w Polsce jak i w Europie, dostępne są również bazy administracji i instytucji. W wielu przypadkach na życzenie konkretnego klienta możliwa jest budowa bazy danych indywidualnych opartych o wskazane wytyczne. Dzięki temu przedsiębiorstwo niezależnie od targetu może skorzystać ze specjalnie stworzonej bazy, która znacząco ułatwi pozyskanie klienta. Z baz danych mogą skorzystać zarówno mniejsze działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje jak i stowarzyszenia. W wielu przypadkach z gotowych baz korzystają instytucje sektora publicznego np. administracja samorządowa, centralna, skarbowa, wymiar sprawiedliwości czy służby mundurowe. Kupowanie baz danych jest częstym zabiegiem, z którego korzystają zarówno wielkie korporacje jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Kiedy baza danych jest niezbędna?

Bardzo często wiele firm decydujących się na skorzystanie z marketingu call center próbuje samodzielnie stworzyć własną bazę danych. Niestety wiąże się to z koniecznością poświęcenia olbrzymiej ilości czasu, który mógłby być wykorzystany w bardziej efektywny sposób.

Zakupienie gotowej bazy danych okazuje się być zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Kupujący otrzymuje dostęp do gotowej bazy, z której może korzystać zarówno do telemarketingu, mailingu czy do wysyłek pocztowych. Wszystkie te działania marketingowe są wyjątkowo skuteczną metodą promocji firmy, która w krótkim czasie pozwala uzyskać lead sprzedażowy, co jest niezwykle ważne w rozwoju firmy. Zachęcamy do przeczytania artykułu Czym jest lead sprzedażowy?, w którym jest dokładnie wyjaśniony ten termin.

Chętne zakładanie przez przedsiębiorstwa call center lub korzystanie przez nich z usług firm outsourcingowych sprawia, że zakupywanie bazy danych jest powszechnym sposobem na uzyskanie przydatnych informacji na temat potencjalnych klientów. Ponadto bazy te zawsze posiadają aktualne dane, które są na bieżąco aktualizowane. Ich zakup gwarantuje możliwość szybkiego rozpoczęcia działań promocyjnych, które skutecznie napędzą sprzedaż.

Czy możliwe jest przygotowanie bazy danych na zamówienie?

W przypadku zarówno przedsiębiorstw zajmujących się oferowaniem produktów i świadczeniem usług niekiedy zachodzi potrzeba stworzenia bardziej specyficznej bazy danych. Możliwe jest wówczas przygotowanie takiej bazy na zamówienie.

Wówczas potrzebne jest przygotowanie informacji jaki produkt jest sprzedawany lub jakie usługi oferuje przedsiębiorstwo oraz jaka jest grupa docelowa. Musi zostać ona dokładnie określona – czy jest nią większe czy mniejsze przedsiębiorstwo, jakimi branżami się zajmuje oraz w jakim regionie Polski funkcjonuje.

Ponadto kluczowy jest również sposób komunikacji z potencjalnym klientem – czy będzie to kontakt telefoniczny, mailowy, SMS czy wysyłka adresowana. Dodatkowo podaje się jak liczna ma być baza i w jakim terminie chce być wykorzystana. Tak szczegółowe dane zagwarantują, że przygotowana baza będzie idealnie pasowała do oferty danej firmy.