Menu

W jaki sposób możesz wykupić mieszkanie?

Zostań właścicielem mieszkania

Jeśli masz lokatorskie, możesz teraz zostać jego właścicielem za symboliczną sumę kilkudziesięciu złotych, a nie jak dotychczas – za kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warunkiem transakcji jest spłacenie spółdzielni wszelkich zadłużeń związanych z budową lokalu (uzupełnienie wkładu budowlanego). Precyzyjne wyliczenie wszystkich kosztów otrzymasz w spółdzielni. Nie możesz też zalegać wobec niej z czynszem lub innymi opłatami eksploatacyjnymi, jak np. składką na fundusz remontowy, opłatą za wywóz śmieci itp. Zarząd spółdzielni musi podpisać z tobą umowę notarialną w sprawie przeniesienia własności lokalu. Ma na to trzy miesiące od złożenia przez ciebie wniosku o wykupienie mieszkania. Termin ten może się jednak wydłużyć w przypadku, gdy spółdzielnia nie jest właścicielem gruntu, na którym stoi budynek. Wtedy musi wystąpić o uznanie zasiedzenia tego gruntu. Jest to dopuszczalne, o ile była ona co najmniej od 5 grudnia 1990 r. posiadaczem działki, na której stoi blok, a działka ta stanowiła własność skarbu państwa, gminy lub właściciela, który pozostaje nieznany (choć spółdzielnia poczyniła starania, żeby go ustalić). Uznanie zasiedzenia gruntu jest też możliwe, gdy spółdzielnia wybudowała na nim jakikolwiek budynek na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej.

Co trzeba zrobić, by wykupić mieszkanie?

1. Złóż do zarządu spółdzielni wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w twoją własność (formularz uzyskasz w spółdzielni).

2. Spłać przypadającą na twoje mieszkanie część długów spółdzielni związanych z jego budową (to część kredytu spłacanego przez spółdzielnie wraz z odsetkami, wszystko wyliczy spółdzielnia i poinformuje cię o tym na piśmie).

3. Ureguluj wszelkie zobowiązania finansowe wobec spółdzielni (opłaty eksploatacyjne, czynsze, wywóz śmieci itp.).

4. Wpłać wyliczoną przez spółdzielnię nominalną kwotę kredytu, która musi zostać zwrócona budżetowi państwa (będzie to prawdopodobnie kilkadziesiąt złotych).

5. Podpisz przed notariuszem umowę o przeniesienie na ciebie odrębnej własności lokalu (zapłać za to gotówką u notariusza).

6. W wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego załóż księgę wieczystą twojego mieszkania (będzie do niej wpisana zawarta wcześniej umowa notarialna), opłatę uiścisz w kasie sądu.

7. W ciągu 60 dni (najczęściej) od otrzymania ze spółdzielni pisma informującego o warunkach finansowych wykupienia lokalu musisz wpłacić na konto spółdzielni kwotę, za którą wykupiłaś mieszkanie. Na wniosku o przeniesienie własności potrzebny jest podpis małżonka zawsze wtedy, gdy on także jest członkiem spółdzielni. Spółdzielnia może też żądać podpisu współmałżonka, gdy nie jest on jej członkiem.

Opłaty za zmianę właściciela

Wykupienie mieszkania wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Nowe przepisy przewidują, że wynagrodzenie notariusza za tę czynność wynosi 234 zł. Za wpisanie tej umowy do założonej księgi wieczystej sąd pobiera opłatę w wysokości ok. 360 złotych. Lokal trzeba jednak wycenić. Spółdzielca nie ponosi kosztów takiej wyceny. Jest ona dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego. Pamiętaj, że musi on umówić się z tobą, aby obejrzeć mieszkanie (m.in. po to we wniosku podajesz numer telefonu).

W jaki sposób wykupić mieszkanie

A jeśli wykupiłeś lokal wcześniej?

Możesz odzyskać nadpłacone pieniądze dzięki zwolnieniu z opłat na fundusz remontowy. Jednak decyzję w tej sprawie musi podjąć walne zgromadzenie członków spółdzielni. Na poczet tego funduszu zostaną zaliczone również kwoty wpłacone przez ciebie na modernizacje i remonty. Taka forma „zwrotu” pieniędzy obejmuje jednak tylko te osoby, które wykupiły mieszkanie po 23 kwietnia 2001 r. Osoby spłacające w ratach kwotę, za którą już wcześniej wykupiły mieszkanie, zostały z dniem 31 lipca br. zwolnione z tego obowiązku, a zobowiązania zostały umorzone z mocy prawa.

Czy warto wykupować?

Bycie lokatorem spółdzielni, a posiadaczem własnościowego prawa do mieszkania to duża różnica. Lokator to w dużym uproszczeniu najemca lokalu. Nie ma do niego prawie żadnych praw. Co innego właściciel. On może swoje mieszkanie sprzedać lub darować. Może obciążyć je kredytem hipotecznym. W razie śmierci lokal dziedziczy spadkobierca na ogólnych zasadach prawa spadkowego. Może na przykład zapisać swoje mieszkanie komuś w testamencie i nie ma wtedy znaczenia, kim jest ta osoba i czy była zameldowana w tym mieszkaniu. Poza tym właścicielami mieszkania może być kilka osób, np. ty i twoje dzieci, choć tylko ty będziesz członkiem spółdzielni.

Etykiety finansowe:, ,