Menu

TISAX – uniwersalny standard dla całej branży motoryzacyjnej

Postępująca na całym świecie cyfryzacja wielu procesów w gospodarce sprawia, że wszelkie informacje są znacznie łatwiej dostępne szerokiemu gronu odbiorców. Daje to wiele nowych możliwości i korzyści, jednak budzi także pewne obawy i zagrożenia, o których warto pamiętać.

W branży motoryzacyjnej cyfryzacja również postępuje w znaczącym stopniu, przez to niezbędne było wprowadzenie różnego rodzaju standardów regulujących te kwestie i zwiększających bezpieczeństwo informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jedną z takich norm jest z pewnością standard TISAX, które dotyczyły bezpieczeństwa informacji branży motoryzacyjnej i okazja jest jednym z ważniejszych standardów dla tej gałęzi przemysłu. Warto więc wiedzieć czym jest standard TISAX, jakie podmioty z branży motoryzacyjnej muszą działać w zgodzie z tym standardem, jakie korzyści może on przynieść i jak ułatwić sobie działanie zgodnie z jego założeniami i wymaganiami?

Czym jest standard TISAX?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to standard oceny bezpieczeństwa informacji branży motoryzacyjnej, który został oparty na kwestionariuszu VDA ISA (Information Security Assessment) opracowanym na podstawie m.in. standardu ISO 27001. Norma ta definiuje warunki zachowania wymaganego stopnia poufności podczas wymiany informacji z kooperantami. Standard ten został opracowany przez niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA (Verband der Automobilindustrie).

Jakie podmioty z branży motoryzacyjnej muszą działać zgodnie ze standardem TISAX?

Standard TISAX skierowany jest do bardzo szerokiego grona podmiotów działających w branży motoryzacyjnej. Oznacza to, że nie w każdym przypadku zakres wymagań związany z TISAX, będzie taki sam. Dzieje się tak z tego względu, że wymogi tej normy są bardzo skalowalne, co oznacza, że mniejszy podmiot, który nie przetwarza szczególnego zakresu informacji, będzie musiał z reguły spełnić mniej wymogów niż ten, który przetwarza tych informacji poufnych zdecydowanie więcej. Jednak bez względu na to, każdy podmiot może skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo informacji, wdrażając ten standard. Najczęściej norma ta dotyczy producentów samochodów, dostawców części, surowców, usług dla branży motoryzacyjnej jak i klientów, instytutów badawczych, kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z branżą motoryzacyjną itp.

Jakie korzyści może przynieść działanie w zgodzie ze standardem TISAX?

Wdrożenie standardu TISAX do swojej firmy może przynieść wiele korzyści i skutecznie podnieść poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez dany podmiot. Ponadto uzyskanie certyfikatu zgodności z TISAX jest potwierdzeniem tego, że dana firma spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa informacji związane z tą normą, przez co staje się bardziej wiarygodna i godna zaufania dla innych. W konsekwencji pozwala to zbudować trwałe i pozytywne relacje z dostawcami, zwiększyć szanse na pozyskanie zupełnie nowych kontaktów biznesowych, stworzyć przejrzystą ocenę dostawcy i usługodawcy, ustanowić wspólny poziom bezpieczeństwa informacji dla branży motoryzacyjnej i usprawnić komunikację w łańcuchu dostaw. Rozwiązanie to daje więc sporo różnych korzyści, dlatego warto rozważyć wdrożenie tego standardu TISAX w swojej firmie, aby podnieść bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i w konsekwencji zyskać nowe możliwości i korzyści.

Jak ułatwić sobie działanie zgodnie ze standardem TISAX?

Wdrażanie nowych standardów dotyczących działalności firmy i postępowanie zgodnie z tymi założeniami, często jest bardzo trudne, szczególnie na początku. Warto więc ułatwić sobie to zadanie, poprzez odpowiednie przygotowanie się do procesu wdrożenia i dalszego działania zgodnie ze wskazówkami i wymogami standardu TISAX. W tym celu jednym z najlepszych rozwiązań jest przygotowanie pracowników do wdrożenia nowych wymagań i modyfikacji obecnego systemu działania w firmie. Można to zrobić, korzystając z usług szkoleniowych firm specjalizujących się w tematyce wdrażania i działania w zgodzie z różnego rodzaju standardami skierowanymi do branży motoryzacyjnej. Szkolenie w zakresie standardu TISAX, z pewności pozwoli dużo lepiej poznać tę normę i dowiedzieć się, w jaki sposób ją wdrożyć i według niej działać, aby nie sprawiało to żadnych problemów i aby cały ten proces przebiegał sprawnie i skutecznie. Szkolenie pracowników w zakresie wprowadzanego do firmy standardu jest niezbędne i tylko w taki sposób można przejść przez ten proces bezproblemowo.