Menu

System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kryzysowe to proces, który odbywa się w przypadku niepowodzeń firmy. Niektóre zjawiska, czynności czy działania niszczą daną organizację, przez co właściciel firmy musi powołać sztab kryzysowy. System zarządzania kryzysowego zostaje opracowywany i wprowadzony w życie, gdy poprzednie metody zawiodły.


Opracowywanie odpowiedniej strategii, powinno rozpocząć się od kwestii polegającej na tym, jak nie doprowadzić do ponownego kryzysu. Konieczne jest również natychmiastowe działanie. Menedżerowie, dyrektorzy i  osoby na wysokich stanowiskach, muszą zachować zdrowy rozsądek w trakcie trudnej sytuacji.

Kryzys jest sytuacją, w której najważniejsze są szybkie, acz przemyślane decyzje. Czynności i działania, które mają na celu naprawienie sytuacji, muszą pozytywnie wpłynąć na przyszłe działanie firmy. Gdy dane przedsiębiorstwo zmaga się z trudnościami związanymi z kryzysem, cała sytuacja negatywnie oddziałuje na relacje z otoczeniem. Kontrahenci, partnerzy zawodowi oraz stali klienci, są narażeni na brak zysków lub też straty. Dodatkowo, kryzys dotyka ‘wnętrze’ firmy oraz całe jej funkcjonowanie. Pracownicy, kierownicy, dyrektorzy działów i inni, muszą często podejmować ryzykowne decyzje.

Skutkami kryzysu jest przede wszystkim utrata wiarygodności i zaufania przez otoczenie. Osoby zatrudnione w firmie mogą z kolei odczuwać stres związany z niepowodzeniami. Całej firmie niekiedy grozi utrata całego dorobku, nie tylko finansowego.

 

Jak rozpoznać kryzys w przedsiębiorstwie?

Wiele jest firm i przedsiębiorstw, które zetknęły się z problemem kryzysu. Rozpoznanie takiej sytuacji nie zawsze jest proste, jednak po dogłębnej weryfikacji, pracownicy i zwierzchnicy firm mogą go stwierdzić. Jak objawia się kryzys? – Otóż, każda firma posiada krótsze lub dłuższe doświadczenie. Jeśli w przeszłości zdarzały się podobne sytuacje, objawy kryzysu łatwiej będzie rozpoznać. Warto jednak dodać, że każde przedsiębiorstwo działa zupełnie inaczej. Z tego też powodu, kryzys może dotyczyć innej sfery, a symptomy nie zawsze są takie same.
Podczas rozpoznawania sytuacji kryzysowej, należy szukać czynników zarówno w firmie, jak i w otoczeniu. Przedsiębiorstwo nie zawsze ma wpływ na dane czynniki, które wiążą się z kryzysem.

 

Walka z kryzysem

Aby skutecznie pokonać kryzys, należy przyjąć postawę aktywną. Każdy, kto jest zatrudniony na wyższej posadzie lub/ i zarządza ludźmi, musi przyjąć trudną sytuację. Rozpoznanie sytuacji kryzysowej, w pewien sposób narzuca na pracowników większą odpowiedzialność. Kryzys to stan, w którym przyszła sytuacja firmy jest wielką niewiadomą.

Z kryzysem wiąże się napięcie, stres i działanie pod presją. Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, nie mogą ulec negatywnym emocjom. System zarządzania kryzysowego ma również za zadanie zweryfikować, którzy pracownicy są na tyle odpowiedzialni i silni, by przetrwać najsłabszy okres w historii firmy.  Trzeba dodać, że sytuacje kryzysowe są często nieodłączne w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej – wbrew pozorom – jest możliwe. Solidnie opracowana strategia, wyciągnięcie wniosków z błędów popełnianych przez firmę w przeszłości oraz odpowiednie nastawienie – te wszystkie czynniki pozwolą nam stworzyć idealny plan do walki z kryzysem. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające na większą skalę, zazwyczaj są lepiej przygotowane do ewentualnych sytuacji kryzysowych. Dodatkowo, wiedza oraz świadomość wystąpienia kryzysu, jest w takich firmach o wiele większa.

System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, ma na celu i rozpoznać i zweryfikować wszystkie przyczyny i objawy kryzysu. Specjalnie powołany sztab ma za zadanie zmniejszać wpływy kryzysu na zyski firmy. Sytuacja kryzysowa niemal zawsze wiąże się z pewnymi stratami i destabilizacją. Chaos, jaki panuje w firmie, może wydawać się nie do opanowania. Narażone na kryzys firmy, muszą zrzeszać pracowników, którzy staną na czele problemu.

Zażegnanie kryzysu jest procesem, po którym następuje fala odbudowy. System zarządzania kryzysowego musi zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości oraz szybko rozpoznawać zagrożenia. Podczas walki z kryzysem, istotna jest świadomość słabych i mocnych stron firmy. Aby przeciwdziałać kryzysowi wykorzystać można narzędzia, która pozwalają na sprawne zarządzanie procesami. Właściwa kontrola nad procesami pozwala na opracowanie strategii dla konkretnych wydarzeń, a to z kolei jest sposób na uniknięcie problemów. Na polskim rynku istnieje narzędzie, które firmom oraz organizacjom pozwala sprawniej zarządzać właśnie takimi procesami – jest nim ins2outs – narzędzia opiera się na platformie w chmurze, jest zatem obsługiwalne z każdego urządzenia.

Istnieją różne strategie zarządzania kryzysem – każda firma, poprzez swoją odrębność, może realizować własne plany. Proces przygotowawczy, reagowania i odbudowywania, muszą zostać solidnie opracowane i wdrożone w życie.