Menu

Profesjonalny audyt finansowy – na czym polega

Planując zapewnienie swojej firmie sprawnej obsługi finansowej lub profesjonalną ocenę stanu finansów i możliwości inwestycyjnych firmy warto skorzystać ze specjalistycznych usług oraz wiedzieć, czym zajmuje się biegły rewident oraz na czym polega audyt finansowy.

Biegły rewident – kim jest?

Jest to osoba, której czynności mają charakter prawny. Biegły rewident zajmuje się dokonywaniem rewizji finansowej. Do jego zadań należy przede wszystkim badanie sprawozdań finansowych. Badania te mają na celu potwierdzenie, jakoby zostały zastosowane zasady zgodne z polityką podczas wykonywania raportu. Dodatkowo, zadaniem biegłego rewidenta jest wydanie opinii na temat danego sprawozdania oraz określenia, czy zgadzają się wszystkie dane i czy są rzetelne. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest również za ich przegląd. Biegły rewident może również świadczyć usługi tzw. poświadczające. Są to przede wszystkim badania dokonywane w różnych sytuacjach. Np., biegły rewident musi być obecny przy zakładaniu spółki lub przy jej przekształcaniu. Dodatkowo, wszelkie zmiany, które zachodzą przy tego typu sytuacjach, mające charakter finansowy, muszą być skontrolowane przez biegłego rewidenta. Jeżeli osoba ta prowadzi własną działalność, jej dodatkowym obowiązkiem jest np. doradztwo podatkowe, ekspertyzy, szkolenia z rachunkowości.

Usługi audytorskie

Wiele jest usług, które może nam zaoferować biegły rewident. Warto także wiedzieć, że usługi audytorskie należą do wielu zadań jakie posiada biegły rewident. Audyt, w dokładnym tłumaczeniu oznacza wydaną opinię na temat danego sprawozdania. Biegły rewident ma za zadanie taką opinię wydać na podstawie otrzymanego/badanego sprawozdania finansowego. Usługi audytorskie wykonywane są najczęściej na zlecenie, a ich charakter ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania oraz poprawę skuteczności wykonach badań.

audyt finansowy Wrocław

Czynności audytorskie, wbrew pozorom nie służą sankcjonowaniu sprawozdawców. W szereg usług audytorskich wchodzi wiele różnych czynności mających za zadanie dokładne przebadanie i przegląd sprawozdania. Wszelkie ekspertyzy, księgi rachunkowe i podatkowe czy sprawozdania, to typy sprawozdań, które wymagają opinii biegłych rewidentów. Z usług audytorskich możemy skorzystać w każdej opisanej wyżej sytuacji. Warto jednak mieć pełny obraz sytuacji, w której się znajdujemy oraz wybrać odpowiedni zespół, który sporządzi opinię.

Audyt finansowy

Inaczej mówiąc, jest to rewizja finansowa. Jej członkowie mają za zadanie badać sprawozdania finansowe. Muszą oni również wydać opinie na temat tego, czy w danym sprawozdaniu zastosowano wszystkie zasady dotyczące rachunkowości. Ponadto, wszelkie informacje zawarte w dokumencie muszą być rzetelne i dokładne. Zadaniem audytorów jest zweryfikowanie prawdziwości tych danych oraz sporządzenie opinii. Dodatkowo, biegli rewidenci są zobowiązani do stałego podnoszenia poziomu wykonywania swoich obowiązków. Wyniki sprawozdania wpływają znacznie na dalszą działalność danej firmy/jednostki. Dodatkowo, opinia wydana przez audytorów pomaga określić, w jakim stanie przedstawia się sytuacja finansowa danej jednostki oraz czy nie jest zagrożeniem. Audyt finansowy jest przydatny w określaniu sytuacji firm, by ewentualnie określić termin stanu zagrożenia sytuacji finansowej firmy. Usługi biegłych rewidentów są konieczne, dlatego też należy skontaktować się z najbardziej zaufanym zespołem – doskonałe usługi na wysokim poziomie zapewnia madg-rachunkowosc.pl – nowoczesna firma zapewniająca usługi rachunkowe i doradcze, działająca na terenie Wrocławia i okolic.