Menu

Prawo administracyjne – egzekucja prawna

Prawo administracyjne jest w Polsce regulowane poprzez odpowiednie zapisy prawne. Obejmuje właściwie wszystkie dziedziny mający abstrakcyjny charakter materialny. Prawo administracyjne mówi o tym, iż cały aparat administracyjny ma pewne obowiązki oraz uprawnienia, dzięki czemu niektóre czynności mogą zostać prawnie określone jako obowiązkowe. Prawo administracyjne dzieli się na wiele gałęzi, dla przykładu można wymienić np. prawo nieruchomości. Niestety w Polsce prawo administracyjne ma wizerunek tworu nieco przestarzałego, krytykowane są urzędy oraz inne jednostki wykonawcze ze względu na swoją opieszałość, częściową niekompetencję oraz działania sprzeczne z logiką oraz ładem społecznym. Często mamy do czynienia z przepisami, które już na samym początku działają na zdecydowaną niekorzyść obywateli, są jednakże korzystne dla aparatu administracyjnego co bardziej potęguje biurokrację i utrudnia załatwianie spraw. Prawo administracyjne najczęściej polega na prowadzeniu spraw administracyjnych w sądach pierwszej a także drugiej instancji (w przypadku złożenia np. skarb bądź różnorodnych zażaleń).

Ustawy ważne dla prawa administracyjnego

Podział prawa administracyjnego jest bardzo szeroki i obejmuje właściwie wszystkie rodzaje działalności – zarówno komercyjne i jak publiczne, z których nie są czerpane żadne korzyści majątkowe dla żadnej instytucji. Wszystkie działalności opisywane są poprzez odpowiednie ustawy, niektóre z nich pochodzą jednakże sprzed wielu lat, przeto są zwyczajnie przestarzałe i często zwyczajnie nie znajdują zastosowania w ówczesnym świecie, który dąży do nowoczesności. Dla przykładu ustawa o stowarzyszeniach pochodzi z 1989 roku, natomiast ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej aż z 1985 roku – liczy sobie bowiem aż 30 lat. Oczywiście należy w tym wypadku uwzględnić dodane zmiany aczkolwiek wciąż wydaje się to być zbyt stara ustawa, aby można było ją traktować wiarygodnie.

Egzekucja prawa administracyjnego

Roszczenia a zasądzona egzekucja prawna

W przypadku roszczeń oraz złożenia sprawy do sądy przeciwko konkretnych aparatów administracyjnych, przygotowanie do każdej rozprawy może być niezwykle trudne. Pierwszym krokiem jest wynajęcie dobrych prawników, którzy rzetelnie będą mogli przygotować się do procesu. Istotnym problemem jest jednak wyłuskanie dla siebie odpowiednich profitów, o które zabiegamy w sądzie. Walka z ustawami może być bardzo uciążliwa, sądy rzadko są przeciwko nim, gdyż stanowiłoby to naturalny sprzeciw przeciwko polskiemu prawu. Jeśli jesteś osobą, która chce wnieść wniosek do prokuratory o zaskarżenie konkretnego aparatu administracyjnego musisz liczyć się ze zdecydowanym oporem przeciwko jakimkolwiek decyzjom, które zostaną podjęte przeciwko temu aparatowi. Potencjalnie największa szansa na wygraną istnieje w przypadku najnowszych zapisów, które wciąż nieustannie się kształtują i społecznie nie jest jeszcze wyklarowana pewność co do ich egzekucji.  Dla przykładu ustawa o odpadach podchodzi z końca roku 2012, jest więc to zapis względnie świeży, który zapewne podlegać będzie wielu zmianom zważywszy na wzrastającą rolę segregacji odpadów.