Menu

Kindergeld vs 500+ – czy można korzystać z dwóch zasiłków w tym samym czasie?

Program rodzina 500 plus to rządowy projekt wsparcia dla rodzin z dziećmi, dostępny w Polsce stosunkowo krótko, ale zyskujący z dnia na dzień coraz większą popularność. Otrzymanie od Państwa 500 złotych co miesiąc jest zdecydowanie korzystne, choć rodzi pewne wątpliwości u rodziców, którzy choć mieszkają w Polsce, swoje dochody uzyskują za granicą. Sprawa komplikuje się dodatkowo, gdy w kraju pracy otrzymujemy także zasiłek rodzinny, jak np. niemiecki Kindergeld. Czy można otrzymać zasiłek rodzinny w Niemczech i 500+ jednocześnie?

Niemcy – jak otrzymać zasiłek rodzinny Kindergeld?

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld jest jedną z najpopularniejszych form wsparcia finansowego dla rodzin osób pracujących legalnie w Niemczech i tam opłacających swoje podatki. Nie jest tu istotne miejsce zamieszkania samego dziecka – jeśli ojciec pracuje w Niemczech i tam też rozlicza się z podatku, odprowadzając należne składki, a matka z dzieckiem pozostają w Polsce, Kindergeld jest w dalszym ciągu możliwy do otrzymania. Do zasiłku rodzinnego kwalifikują się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (Gewerbe).

Aby uzyskać zasiłek rodzinny w Niemczech, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, najlepiej już w momencie zameldowania się lub podjęcia pracy na terenie Niemiec. O jego przyznanie można starać się jedynie 6 miesięcy wstecz. Co ważne, kwota zasiłku nie jest uzależniona od dochodów, ale od liczby dzieci, na jakie zasiłek jest przyznawany. Zasiłek rodzinny w Niemczech jest wypłacany do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, bądź do 25 roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy. Należy pamiętać jedynie, że Kindergeld wyklucza uzyskanie ulgi na dzieci przy rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Zasiłek rodzinny w Niemczech a program 500+

Z możliwości uzyskania Kindergeld korzysta obecnie naprawdę wielu Polaków pracujących na co dzień na terenie Niemiec i rozliczających podatki w tym kraju. Od czasu pojawienia się w Polsce programu 500+ kwestia wysokości należnego zasiłku jest jednak dla wielu zagadką – czy korzystanie z Kindergeld oznacza konieczność rezygnacji z 500+ i odwrotnie? Nie, choć należy mieć świadomość, że wysokość tych zasiłków będzie odpowiednio pomniejszona.

W ramach zasiłków rodzinnych w Polsce i w Niemczech obowiązuje określona kolejność wypłacania, właściwa dla kraju z którego uzyskujemy dochody. Jeśli jedynie jeden rodzic pracuje w Niemczech, to właśnie tam leży pierwszeństwo zasiłkowe, natomiast gdy drugi rodzic pracuje w Polsce, pierwszeństwo przechodzi na stronę Polski. Zasada ta ma znaczenie, gdyż to na jej podstawie wyliczana jest wysokość zasiłków w przypadku chęci pobierania obydwu. Z reguły, jeśli program 500+ ma pierwszeństwo, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszona o wysokość zasiłku z Polski, natomiast w drugą stronę, pobierając niemiecki zasiłek rodzinny, otrzymanie zasiłku w Polsce może być niemożliwe ze względu na to, że niemiecki zasiłek jest wyższy od polskiego.

Czy można otrzymywać dwa zasiłki jednocześnie?

Prosta odpowiedź na to pytanie jest pozytywna – obecnie nie istnieją przepisy, które zabraniałyby jednoczesnego korzystania z programu 500+ oraz zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech. Jak wskazują jednak przedstawione wyżej reguły, staranie się o obydwa zasiłki jest zawsze korzystne, choć ich wysokość może być pomniejszona ze względu na pozyskiwanie pomocy w obu krajach zatrudnienia rodziców.

Starając się o podwójne zasiłki trzeba jednak uważać – nie zgłoszenie zmian, w tym starania się o zasiłek w drugim kraju może oznaczać konieczność późniejszego zwrotu pobranych zasiłków. Czasem, ze względu na pomyłki formalne, nie dochodzi do wyrównania różnicy między zasiłkami w obu krajach i urząd niemiecki może wypłacić całość Kindergeld pomimo pobierania zasiłku w Polsce. W sytuacjach takich warto samodzielnie zgłosić problem, nie czekając na otrzymanie niemieckiego wezwania do zwrotu nadpłaconych zasiłków.

Programy rodzinne to zdecydowanie ułatwienie dla wielu rodziców wychowujących dzieci i pracujących za granicą, dlatego chęć starania się jednocześnie o 500+ i Kindergeld rodzi wiele pytań. W Tax-Pol pomożemy Ci zrozumieć wszystkie zawiłości związane z otrzymywaniem zasiłków rodzinnych za granicą i ułatwimy staranie się o przyznanie należnego Kindergeld.