Menu

Jak zadbać o poufność danych w organizacji?

Bezpieczeństwo informacji jest definiowane jako zintegrowany proces, który chroni identyfikację i zarządzanie informacjami oraz ryzykiem, na jakie mogą być narażone. Zarządzanie to odbywa się poprzez strategie i działania łagodzące mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie poufności danych firmy.

Bezpieczeństwo informacji obejmuje wiele zagadnień, ale wszystkie one dotyczą informacji, na przykład:

 • dostępność,
 • komunikacja,
 • identyfikacja problemów,
 • analiza ryzyka,
 • integralność,
 • poufność.

Norma ISO 27001 określa najlepsze praktyki w zakresie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pozwala to nie tylko chronić dane organizacji, które są jej najważniejszym zasobem, ale także budować większe zaufanie wśród klientów, dostawców i pracowników.

Szkolenie ISO 27001

Technologia a bezpieczeństwo informacji

Od kilku, a nawet kilkunastu lat  wiele firm zaczęło wdrażać proces intensywnej cyfrowej transformacji, który m.in. wymaga zastosowania nowych technologii oraz przechowywania informacji w chmurze i na różnych urządzeniach elektronicznych.

I choć niewątpliwie przynosi to wiele korzyści, generuje również większą ekspozycję na ryzyko cybernetyczne, dlatego też coraz ważniejsze staje się posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie ISO 27001, który chroni dane i zapobiega wielu ryzykom.

Czym jest norma ISO 27001?

Norma ISO 27001 oferuje narzędzia do zabezpieczenia, integracji i zachowania poufności wszystkich informacji przedsiębiorstwa i systemów, które je przechowują, zapobiegając cyberatakom, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa i chroniąc jego wizerunek.

Ta międzynarodowa norma została stworzona między innymi po to, aby dostarczyć organizacjom spójny model do ustanowienia, wdrożenia, monitorowania, przeglądu i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS).

Jakie korzyści niesie ze sobą norma ISO 27001?

Ogólnie rzecz ujmując, norma ISO 27001 pozwala na zapewnienie poufności, kompletności, dostępności i legalności przekazywanych danych w celu ich ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami. Posiadanie takiego systemu w organizacji wzbudza zaufanie wśród klientów, dostawców i pracowników, a także stanowi globalny punkt odniesienia.

Podobnie, wdrożenie tej normy umożliwia ocenę i kontrolę zidentyfikowanych ryzyk, tworząc plan, który pomoże zapobiec ich wystąpieniu, a w przypadku ich wystąpienia, złagodzić ich skutki.

Szkolenie ISO 27001

Obok głównych korzyści, ISO 27001 niesie ze sobą wiele innych korzyści dla firmy, takich jak:

 • analiza wszelkich zagrożeń, które mogą się pojawić,
 • stworzenie planu działania zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy,
 • zrozumienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz potrzeby ustanowienia polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • wdrażanie i stosowanie środków kontroli w celu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji,
 • monitorowanie i przegląd wydajności i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS),
 • zachęcanie do ciągłego doskonalenia w oparciu o pomiar celu.

Warto również wziąć pod uwagę, że jeśli spełniamy normę ISO 27001, nasza firma będzie spełniać wymagania potrzebne po to, by otrzymać stosowne certyfikaty, co pozwala firmom zademonstrować swoim klientom, pracownikom i dostawcom, że są naprawdę chronione pod kątem bezpieczeństwa informacji.

Znaczenie normy ISO 27001

Jak już było wspomniane, w dzisiejszych czasach informacje i poufne dane firm, ich najważniejszy zasób, mogą być narażone na różnego rodzaju oszustwa, hakerstwo, sabotaż, wandalizm, szpiegostwo lub niewłaściwe wykorzystanie przez zasoby ludzkie.

Te akty przestępcze są zazwyczaj dokonywane przez inżynierów, hakerów, pracowników lub organizacje zajmujące się kradzieżą danych, których celem jest jedynie naruszenie reputacji firmy. Dlatego tak ważne jest posiadanie narzędzi, które pozwolą zapobiec tego typu zdarzeniom.

Posiadanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie pozwala na spełnienie wymagań prawnych, gdyż w wielu krajach jest to wymagane. W normie ISO 27001 znajduje się metodologia, którą należy stosować, aby ją wdrożyć i spełnić wymagania.

Uzyskanie certyfikatu oraz szkolenie ISO 27001 to wartość dodana dla firmy w stosunku do konkurencji, jak również większe zaufanie wśród obecnych i przyszłych klientów. Certyfikacja ta pomaga również zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów, które generują duże straty dla przedsiębiorstwa, co pozwala uniknąć szkodliwych konsekwencji oraz zaoszczędzić pieniądze.