Menu

Jak wysoka jest dopłata do soczewek w leczeniu zaćmy?

Oferowany przez NFZ zabieg usunięcia zaćmy to jedna z najkorzystniejszych dla pacjentów opcji pozbycia się tej natrętnej choroby oczu. Biorąc pod uwagę fakt, jak dużo osób cierpi na problem mętniejącej soczewki, konieczność stworzenia warunków do leczenia bez konieczności dopłat ze strony pacjentów była niezbędna. Niestety, kolejki do publicznych szpitali są dziś niewyobrażalnie długie, a pacjenci z postępującą zaćmą muszą czekać często nawet 4 lata by dostać się na wyczekiwany zabieg. Alternatywą są dla nich zabiegi w prywatnych klinikach, bądź też w ramach dyrektywy transgranicznej. Te drugie są szczególnie atrakcyjne, ponieważ i tu NFZ oferuje pewną dopłatę. Co zrobić, by ominąć kolejki w państwowych szpitalach i nie płacić pełnej kwoty za operację zaćmy? Jak wysoka jest dopłata do soczewek wewnątrzgałkowych?

Leczenie w Polsce w ramach NFZ

W przypadku leczenia w ramach NFZ pacjent nie dopłaca ze swojej kieszeni nic. Soczewki wewnątrzgałkowe oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia to standardowe soczewki jednoogniskowe sferyczne, których koszt wraz z kosztem zabiegu wynosi standardowo około 2000-2500 złotych. Taką też kwotę na jednego pacjenta NFZ przekazuje szpitalom zdolnym do przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy. Niestety, brak opłat ze strony pacjenta ma swoją cenę – kolejki do leczenia w publicznych szpitalach mogą mieścić się w przedziale od kilku miesięcy do nawet 4 lat. Wszystko to przez ograniczenia budżetowe narzucane przez NFZ lokalnym szpitalom. Choć te mogłyby fizycznie wykonać znacznie więcej zabiegów, każdy z nich kosztuje, a szpitale nie są w stanie pokryć tych kwot z własnej kieszeni.

Do tej pory więc pacjenci, którzy nie chcieli czekać w kolejce, musieli decydować się na leczenie prywatne. Tu nie ma szans na dopłaty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – pacjent płaci całą kwotę soczewki, a jej koszty mieszczą się od wspomnianych wcześniej 2000 złotych za soczewkę podstawową, nawet do 8 tysięcy za najdroższy wariant soczewki wraz z opieką medyczną przed, w trakcie i po zabiegu. Koszty te znacznie przewyższają możliwości finansowe wielu pacjentów, stąd konieczność stworzenia trzeciej opcji.

Operacja w ramach dyrektywy transgranicznej

Obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej Dyrektywa Transgraniczna weszła w życie w październiku 2013. Od wtedy też państwa UE są zobowiązane do zwrotu ubezpieczonym obywatelom kosztów leczenia poniesionych w innych krajach UE. W Polsce, zasady ubiegania się o dopłatę do soczewek wewnątrzgałkowych stosowanych podczas leczenia zaćmy są dość restrykcyjne. Przede wszystkim konieczne będzie skierowanie od lekarza, którzy leczy w Polsce na podstawie umowy z NFZ. Skierowanie to należy przedstawić w docelowej klinice. W przypadku operacji zaćmy wystarczy skierowanie, jednak każdy pobyt w szpitalu zagranicznym na dłużej niż jeden dzień lub wykonanie drogiego badania diagnostycznego wymaga uzyskania dodatkowej zgody od dyrektora wojewódzkiego oddziału funduszu zdrowia.

Z poprawnie przygotowanym skierowaniem, wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim oraz oświadczeniem wnioskodawcy, pacjenci mogą starać się o dopłatę do soczewek w leczeniu zaćmy. W przypadku wielu klinik zagranicznych, w tym także OneDayClinic, składaniem wniosku o zwrot kosztów zajmuje się nie pacjent, a klinika. Rola pacjenta ogranicza się tu więc do dostarczenia skierowania oraz wpłacenia różnicy pomiędzy kwotą zapewnioną przez NFZ a kosztem soczewki wybranej przez pacjenta.

W przypadku OneDayClinic, ceny dopłat dokonywanych przez pacjentów zaczynają się od 199 złotych w przypadku soczewki asferycznej jednoogniskowej białej, i kończą się na najdroższym możliwym pakiecie, a więc soczewce asferycznej wieloogniskowej żółtej w cenie 3299 złotych. To opcja znacznie korzystniejsza finansowo dla pacjentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą czekać zbyt długo na operację w ramach NFZ w Polsce, lecz jednocześnie nie mogą pozwolić sobie na zabieg w klinice prywatnej. Dyrektywa Transgraniczna i możliwość korzystania z dopłat do soczewek w ramach NFZ pozwoliła pacjentom zyskać opiekę zdrowotną w czasie znacznie dogodniejszym, niż w polskich realiach szpitalnych. Z możliwości tej korzystają co roku setki, jeśli nie tysiące pacjentów z całej Polski.

Cennik Odc

Refundacja zabiegu usuwania zaćmy – źródło: OneDayClinic