Menu

Jak dostać zasiłek rodzinny Kinderbijslag?

rodzice z dzieckiemPraca za granicą? Ciężki kawałek chleba jednak z pewnymi ułatwieniami. Zasiłek rodzinny bądź zapomogi znacznie ułatwiają życie Polakom poza granicami kraju. Szczególnie w przypadku kiedy za granicę sprowadza się całą swoją rodzinę na utrzymanie.

Pracując na podstawie legalnej umowy np. w Holandii każdy ma możliwość ubiegania się o między innymi zasiłek rodzinny – zwany w Holandii „Kinderbijslag”. Możliwości jakie tak naprawdę daje przyznanie zasiłku przez Państwo, w którym posiada się stałą pracę są ogromne. Jeżeli jeden członek rodziny np. trzyosobowej składającej się z małżeństwa z jednym dzieckiem zdecyduje się na wyjazd w celach zarobkowych na tereny Holandii może ubiegać się o zasiłek rodzinny nawet dla dziecka, które zostało pozostawione w kraju ojczystym z drugim z opiekunów prawnych. Jest to szczególnie opłacalne dla rodzin, które żyją w ten sposób, ponieważ mogą otrzymywać dodatkowe pieniądze z tytułu zasiłku bez konieczności wyjazdu całej rodziny poza granice kraju.

Jaki warunki trzeba spełnić aby uzyskać Kinderbijslag?

Oczywiście należy spełnić kilka podstawowych warunków aby uzyskać pozytywną decyzję z urzędu o przyznaniu zasiłku Kinderbijslag. Do podstawowych obowiązków jakie należy spełnić należą:

  • Praca minimum 3 miesiące na terenie Holandii na podstawie legalnej umowy o pracę
  • Posiadanie dziecka nieprzekraczającego wieku 18 lat
  • Odprowadzanie składek ubezpieczeń społecznych na terenie Holandii
  • Złożenie wniosku o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku w kraju ojczysty

Od czego zależy wielkość zapomogi rodzinnej Kinderbijslag?

Duży wpływ na wysokość przyznawanej zapomogi rodzinnej w Holandii ma wiek dziecka oraz ich ilość. Wysokość zasiłku w zależności od wymogów oraz preferencji waha się pomiędzy 800 a 1400 euro rocznie więc warto zainteresować się tym tematem bliżej. Ubieganie się o zasiłek holenderski jest bardzo proste. Wystarczy przede wszystkim złożyć formularze odpowiednio podpisane, posiadać ważny numer „sofi” oraz ostatni pasek z wypłaty potwierdzający zatrudnienie u ostatniego pracodawcy. Ważne jest też dostarczenie kopii aktów urodzenia dzieci oraz ich numery pesel niezbędne do weryfikacji wniosku. Do wniosku o zasiłek rodzinny powinien zostać też dołączony skan karty podatkowej oraz prawa jazdy lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość aplikanta. Zbieranie wszystkich rachunków potwierdzających utrzymywanie dziecka jest istotnym elementem, który może wpłynąć na pozytywną decyzję urzędu o przyznaniu zapomogi.

zabawa dzieci

Wysokości zasiłku ustalane są głównie w przedziałach wie kowych pomiędzy:

  • Do 5 lat – 201,05 euro
  • Od 6 do 11 lat – 244,13 euro
  • Od 12 do 17 lat – 287,21 euro

Procedury załatwiania kompletnej dokumentacji wraz z ostateczną decyzją mogą trwać nawet do roku czasu w zależności od ilości złożonych wniosków oraz przedstawienia przez wnioskującego wszystkich potrzebnych dokumentów w określonym czasie. Im więcej dokumentów zostanie dostarczonych w jak najszybszym czasie tym szybciej można spodziewać się decyzji pozytywnej lub negatywnej. Wszystkie potrzebne dokumenty składa się w Holenderskiej Kasie Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura uzyskania Kinderbijslag

pieniądzeProcedura składania wniosku o zasiłek rodzinny w Holandii jest bardzo prosta – wymaga od wnioskującego jedynie kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem na terenie kraju, odprowadzaniem podatków oraz istotnymi informacjami o rodzinie, na którą chcemy uzyskać zapomogę. Warto pamiętać jednak, że zasiłek rodzinny Kinderbijslag można otrzymać maksymalnie do 12 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku. Czas oczekiwania w dużej mierze też zależy od ilości wniosków, które wpływają do urzędu jednak nie powinien przekraczać ram czasowych od 6 do 12 miesięcy na rozpatrzenie jednego wniosku. Uzyskanie zasiłku Kinderbijslag nie jest trudnym elementem życia w Holandii jednak wymaga sporo czasu i cierpliwości podczas oczekiwania na decyzję podjętą przez urząd zajmujący się sprawą zasiłku.