Menu

Gdzie kupić złoto?

O czynnikach przemawiających na rzecz inwestycji w złoto napisano już wiele. Złoto stanowi skuteczne zabezpieczenie posiadanego majątku w okresie wahań koniunktury, jest zwolnione z podatku VAT i odporne na inflację. Między innymi z tych powodów wielu inwestorów, patrzących na szlachetny kruszec przez pryzmat teorii portfelowej, zamierza go wykorzystać do zdywersyfikowania budowanego portfela. Gdzie kupić złoto?

Sposoby inwestycji w złoto

Istnieje wiele sposobów inwestowania w szlachetny kruszec. Można bowiem kupić złoto w fizycznej postaci lub zdecydować się na jedną z pośrednich form inwestycji, która nie ma nic wspólnego z posiadaniem kruszcu w namacalnej postaci. Przykładami takich form inwestowania  są m. in.:

  • certyfikaty inwestycyjne;
  • jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w złoto;
  • akcje spółek wydobywających / przetwarzających złoto;
  • opcje kupna bądź sprzedaży złota;
  • lokaty strukturyzowane (łączące chociażby opcje na złoto z bezpieczną inwestycją w obligacje skarbowe).

Inwestycja w złoto fizyczne

Zakup złota w fizycznej postaci również jest możliwy do zrealizowania na kilka odmiennych sposobów. Najmniej rozsądnym działaniem będzie niewątpliwie zakup złota w salonie jubilerskim. Złoto oferowana w takich miejscach jest bardzo często niskiej próby (najczęściej 585), a jego wartość przy odkupie kalkulowana jest na bazie aktualnej ceny złotego złomu. Wyjątek od reguły stanowi biżuteria z historią. W jej przypadku obowiązuje podobna zasada jak w przypadku wina – im biżuteria starsza, tym cenniejsza.

Mając na uwadze powyższe, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem aniżeli zakup biżuterii będzie zakup złotej sztabki czy monety. Możliwości jest dziś na tyle dużo, że każdy inwestor, bez względu na wielkość posiadanych środków, będzie w stanie sfinansować inwestycję w kruszec. Co przemawia na korzyść takiego wyboru? Inwestycja w kruszec o najwyższej próbie to znacznie większy potencjał wzrostu i tym samym pewniejsza forma przechowywania wartości zgromadzonego majątku.

Gdzie kupić złoto w fizycznej postaci?

O zaletach inwestycji w złoto inwestorów nie trzeba zwykle przekonywać, problemem może jednak być sam sposób kupowania złota. Dla inwestora najważniejszym kryterium wyboru oferenta jest niewątpliwie jego wiarygodność, cena złota oraz termin dostawy. Znalezienie podmiotu, który spełniałby jednocześnie wszystkie powyższe wymagania, może być dość kłopotliwe. Duża wiarygodność i niemalże natychmiastowy termin dostawy są zwykle jednoznaczne z wyższą ceną.

Wśród najczęściej wybieranych przez inwestorów oferentów złota wymienia się:

  • mennice;
  • banki;
  • niezależnych dystrybutorów;
  • lombardy;
  • prywatne giełdy złota.

Myśląc o zakupie złota w fizycznej postaci, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą mennic. Mennica Polska jest jedyną mennicą w Polsce produkującą złote sztabki. Działa w formie spółki i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co dodatkowo potwierdza jej wiarygodność. Z uwagi na fakt, iż mennice współpracują zwykle z bankami, fizyczne złoto zakupić również można w ich placówkach.

Alternatywne rozwiązanie stanowi zakup złota u niezależnych dystrybutorów. Podmioty tego typu posiadają z reguły złoto różnego pochodzenia, dlatego przed zakupem warto je zweryfikować. Rozsądnie jest kupować złoto produkowane przez mennice o dużej renomie lub posiadających akredytację LBMA (London Bullion Market Association). Działanie takie pozwoli uniknąć zakupu złota, które w rzeczywistości posiada znacznie niższą próbę aniżeli wynika z wybitych znaków probierczych. Co więcej, złoto pochodzące z wiarygodnych źródeł charakteryzuje się znacznie większą płynnością.

Najbardziej ryzykownymi sposobami nabywania złota są: korzystanie z prywatnych giełd złota, kupowanie w lombardach, na aukcjach internetowych czy bezpośrednio od osób fizycznych. W takich przypadkach najłatwiej dokonać nierozsądnego zakupu. Brak pewności co do jakości oferowanego towaru kłóci się bowiem z jednym z kluczowych kryteriów wyboru oferenta – wiarygodnością.

zloto

Alternatywne metody inwestowania w złoto

Jak kupić złoto bez jego fizycznej dostawy? Wspomniane wcześniej alternatywne metody inwestowania w złoto, tj. certyfikaty depozytowe czy chociażby akcje spółek wydobywających złoto, zakupić można na wielu światowych giełdach. Giełdy amerykańskie czy azjatyckie wciąż oferują znacznie większe możliwości inwestycyjne, jednak i Giełda Papierów Wartościowych czy Warszawska Giełda Towarowa stwarzają pewne warunki do działania dla inwestorów chcących opierać swoją strategię na szlachetnym kruszcu. Inwestycje w fundusze inwestycyjne związane ze złotem posiada w swoich ofertach kilka banków, toteż one stanowić powinny kolejny punkt odniesienia, który poza giełdami należy wziąć pod uwagę przy planowaniu alternatywnej inwestycji w złoto. Więcej informacji znajdzie się na mennica.com.pl.

Etykiety finansowe:,