Menu

Audyt energetyczny sposobem na zwiększenie zysków

 Utarło się myśleć o audytach, jak o przykrym i mocno niesprecyzowanym prawnie obowiązku, który trzeba wykonać, by uniknąć kar. Przyczyny takiego myślenia są jednak łatwe do zrozumienia: nałożone w 2016 roku przepisy regulujące to, kto podlega obowiązkowi przeprowadzenia audytu, pozostawiały szerokie pole do interpretacji, co doprowadziło do licznych pytań i poszukiwania audytorów na ostatnią chwilę. Tutaj odpowiemy sobie na pytanie, co jest badane w ramach audytu energetycznego, jak uzyskane informacje mogą przełożyć się na bardziej efektywne zarządzanie energią, a także kiedy i w jaki sposób wdrażać zmiany zasugerowane w audycie?

Co jest badane w ramach audytu energetycznego?

Przede wszystkim sprawdzane są te obszary, w których zużywane jest min. 90% energii wykorzystywanej w całym przedsiębiorstwie. Chodzi o to, by w obszarach, w których zużycie jest największe, zastosować nowoczesne rozwiązania, dzięki którym zużycie spadnie, a zaoszczędzona energia będzie mogła zostać efektywnie zagospodarowana. Oprócz tego istnieje możliwość przebadania kosztów, jakie będą wiązały się z wdrożeniem określonych zastosowań.

Jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzanie audytu?

  • Zmniejszenie wpływu działań firmy na środowisko (w zakresie energii elektrycznej i cieplnej).
  • Wskazanie możliwości obniżenia kosztów związanych z wydatkami na opłaty za energię.
  • Napędzanie gospodarki (m.in. w przypadku producentów rozwiązań energooszczędnych).
  • Zwiększenie konkurencji i zmniejszenie kosztów dostarczanej energii.

Audyt pozwala ocenić kompletność realizacji obowiązków związanych ze zużyciem energii, a także ocenić bezpieczeństwo instalacji. Ważne jest sprawdzenie statusu prawnego firmy, co pozwoli na uniknięcie wysokich kar finansowych za niedopełnienie innych obowiązków, niż wykonanie audytu energetycznego.

Dzięki audytowi firma zyskuje możliwość obniżenia kosztów zakupu mediów energetycznych. Wskazywane są tutaj możliwości skorzystania z nowoczesnych rozwiązań, czy też korzystnych ulg (np. ulga dla przedsiębiorstwa energochłonnego).

Pieniądze zaoszczędzone na rachunkach za energię mogą być wykorzystywane na wprowadzanie modernizacji w obszarach, które wymagają tego najbardziej, i niekoniecznie muszą być związane z polityką energetyczną firmy. Warto zwrócić uwagę też na to, że oszczędności uzyskane dzięki rzetelnie wykonanemu audytowi mogą znacząco przewyższyć koszty, jakie firma poniosła na jego przeprowadzenie.

Audytor energetyczny szkolenie 1

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Szkolenie przeprowadzone przez Bureau Veritas pomoże zdobyć Ci niezbędne kompetencje, dzięki czemu będziesz mógł mieć realny wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę na energię.

Jak i kiedy wprowadzić zmiany zasugerowane w audycie?

Na pewno ważna jest dogłębna analiza wniosków wyciągniętych z przeprowadzonego audytu. Istotnym krokiem jest zorientowanie się we wszelkiego rodzaju ulgach, dotacjach i innych formach pomocy dla dużych firm, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie zmian i uzyskanie znacznych oszczędności. Dla przypomnienia audyt energetyczny jest przeprowadzany raz na cztery lata, zatem mniej więcej tyle mamy czasu – do następnego audytu – na wprowadzenie zmian. Inaczej pieniądze włożone w jego wykonywanie będą tylko martwym budżetem, wykorzystywanym na wykonywanie prawnie narzuconego obowiązku.

Istnieje również możliwość wprowadzenia w firmie zmian, dzięki którym wykonywanie regularnego audytu przestanie być konieczne. Jednym ze sposobów jest zastosowanie normy ISO 50001, którą według zapisów, może wprowadzić każda firma niezależnie od wielkości, położenia geograficznego, oraz bez względu na to, czy jest to firma publiczna, czy prywatna.

Wprowadzenie normy jest możliwe niezależnie od poziomu wydajności energetycznej, dzięki czemu firma może samodzielnie ustalić punkt odniesienia, w oparciu o który rozpocznie energetyczną modernizację firmy na miarę swoich możliwości.

Inną możliwością jest certyfikat EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), oparty o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Określa on dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu. Z systemu EMAS mogą skorzystać wszystkie firmy zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym również podniesienie efektywności zarządzania energią elektryczną. System ten określa wytyczne, dzięki którym można wdrażać innowacyjne rozwiązania generujące oszczędności w zakresie zarządzania energią. W ramach EMAS można liczyć także na wysoce wiarygodny system bieżących raportów w zakresie oddziaływania firmy na środowisko, dzięki czemu zyskujemy bieżące informacje o postępach modernizacyjnych.

Przeprowadzenie audytu energetycznego to zadanie wymagające odpowiednich kompetencji, które można zdobyć poprzez profesjonalne szkolenia w zaufanych placówkach. Jednym z takich miejsc jest dział szkoleń firmy Bureau Veritas, proponujący bogatą ofertę kursów dla pracowników oraz szkolenia audytorskie, m.in. z zakresu zarządzania energią.